ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid:

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Top-F Products, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden van toepassing.Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant deze leveringsvoorwaarden accepteerd.

Artikel 2. Aanbiedingen:

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Top-F Products behoudt zich duidelijk het recht voor om de prijzen ten alle tijde te kunnen wijzigen. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Top-F Products. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan meld Top-F products dit binnen 10 werkdagen aan de klant. Indien een produkt niet (meer) voor de geldende prijs als overeengekomen bij het plaatsen van de order door Top-F Products geleverd kan worden dan vervalt de bestelling en alle hieraan verbonden rechten en plichten voor zowel Top-F Products als de klant.

Artikel 3. Prijzen: 

Betalingen en leveringen: De vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief handeling en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijs-,model-,uitvoeringswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Betaling dient vooraf te geschieden tenzij door ons een andere betalingsregeling is goedgekeurd dan wel schriftelijk is overeengekomen. Betaling van de bestelling dienen per overboeking te geschieden op ons IBAN nr. NL79INGB 0004 276 492 Onze betalingstermijn is 8 dagen nadat de factuur door ons aan de klant is verzonden. Bij overschrijding van de betalingstermijn door de klant vervalt de bestelling. Verzending vindt uitsluitend plaats naar een door de klant opgegeven adres in Nederland.

 

U wordt per e-mail of telefonisch op de hoogte gehouden over het orderverloop. Beschikbaarheid van de artikelen is afhankelijk van de voorraad in onze winkel en magazijn en bij onze fabrikanten danwel leveranciers.

De door Top.F Products opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Levering zal na ontvangst van de betaling 5 tot 10 werkdagen zijn. 

Verzend-en handelingskosten = Standaardleveringen:

Nederland:

Wij hanteren vaste kosten hiervoor,

- Brievenbuspost/pakjes Nederland t/m 2 kg € 3,95.

- Pakketdienst: Nederland, € 7,95 t/m 10 kg. 10 kg t/m 30 kg € 14,40.

- Orderbedragen vanaf € 250,00 zullen Franco ( gratis) geleverd worden.

België:

- Brievenbuspost  Europa t/m 250 gram € 3,95, t/m 2 kg € 7,95 

- Pakketdienst Eurogebied: 2 kg t/m 5 kg € 20,50.  5 kg t/m 10 kg € 29,00.    10 kg t/m 20 kg. € 37,00    20 kg tot 30 kg € 45,00 

- Orderbedragen vanaf € 250,00 zullen Franco ( gratis) geleverd worden.

- Bestellingen buitenland: Bij bestellingen via de webshop, hierin zullen de verzend-en handelingskosten worden aangepast naar het desgewenste Euroland.

- Verzendingen vinden plaats uit Nederland zie (Contactgegevens).

Eigendomsvoorbehoud: Het eigendom van de geleverde goederen gaat van Top-F Products aan de klant over op het moment dat volledige betaling en levering van de goederen heeft plaats gevonden. Het risico ter zake van de goederen gaat op de klant over na aflevering op diens opgegeven adres.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid:

De klant heeft de verplichting de goederen na aflevering te controleren op juistheid en mankementen. Bij constatering van onjuistheden en/of mankementen dient de klant dit binnen 7 dagen dit te melden bij Top-F Products. Indien niet binnen de gestelde termijn wordt gereageerd heeft Top-F Products geen verplichting de reclame in behandeling te nemen. Indien de klant een beschadigde/geopende verpakking van de transporteur accepteerd dan doet hij dit voor eigen risico; tenaanzien van beschadigde of vermiste goederen, of het niet in acht nemen van de voorschriften op al onze geleverde producten zal Top-F Products in dit geval niet meer aansprakelijk kunnen worden gesteld.Top-F Products kan niet aansprakelijk worden gesteld door de schade, welke is onstaan, op welk gebied dan ook, door de door ons geleverde producten. De eindgebruiker is hierin ten alle tijde verantwoordelijk. De eindgebruiker heeft kennis genomen van de informatie die door TopF Products wordt aangeleverd, hetzij bij levering van de producten danwel via de website van TopF Products.

Artikel 6. Garanties en ruiling:

Top-F Products garandeert alle door haar geleverde goederen als zijn fabrieksnieuw, kompleet en werkend volgens de opgaven van de fabrikant(en). Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de Nederlandstalige en of buitenlandse beschrijvingen welke Top-F Products bij de producten plaatst danwel informatie welke op enigerlei andere door Top-F Products is gemeld. Goederen kunnen binnen 7 dagen worden geruild indien zij de originele ongeopende,onbeschadigde artikelverpakking worden retourgezonden. Artikelverpakkingen worden verzegeld geleverd. Na zegelverbreking kan niet worden geruild. Verzendkosten zijn ten alle tijde voor rekening van de klant. Producten die speciaal zijn gemaakt in opdracht van de klant kunnen niet worden geruild. Bij het plaatsen van een opdracht/bestelling gaat men akkoord met deze leveringsvoorwaarden.